Podmínky účasti

Zakoupením vstupenky nebo obdržením identifikačního náramku je uzavřena mezi návštěvníkem akce a pořadatelm festivalu Sportovní klub Kuřim, sídlem U stadionu 697/2, Kuřim, PSČ 664 34, IČ 44947712, smlouva o účasti na festivalu HANDEC FEST.

Každý účastník obdrží po předložení vstupenky při vstupu na festival jeden identifikační náramek na zápěstí, který ho opravňuje ke vstupu do areálu a nahrazuje vstupenku. Návštěvníci zakoupením vstupenky a vstupem do areálu souhlasí, s pořizováním fotografií a videozáznamů své osoby. Tyto fotografie a videozáznamy mohou být pořadatelem použity pro jakékoliv reklamní, propagační a jiné účely, a to bezplatně. Účastník se touto smlouvou zavazuje v celém areálu festivalu dodržovat následující podmínky účasti:

1. PRO ÚČASTNÍKY FESTU PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ:

 • konzumovat a distribuovat psychotropní látky (drogy)!
 • vstupu se psy, kočkami a jinými zvířaty!
 • vnášení vlastního pití (jídlo je povoleno)!
 • vnášení a užívání jakýchkoli skleněných nádob, včetně lahví!
 • vnášení hořlavin a pyrotechnických předmětů a rozdělávání otevřeného ohně!
 • zákaz používání laserových ukazovátek a profesionálních filmových kamer!
 • rozdávat v areálu jakékoli reklamní a propagační materiály bez písemného povolení pořadatele!
 • fyzicky či hrubě slovně útočit a napadat účinkující, pořadatele či jiné účastníky festivalu!
 • působit škody na zázemí festivalu a dalším majetku!

2. POŘADATEL FESTU JE OPRÁVNĚN:

 • při porušení těchto podmínek odstoupit od smouvy o účasti návštěvníka na festivalu a účastníka vyvést pomocí ochranné služby z areálu či místa konání a nevpustit jej zpět do areálu,
 • dávat nezbytné pokyny účastníkům festivalu za účelem zachování bezvadného průběhu festivalu, bezepčnosti a ochrany majetku,
 • měnit line-up programu, včetně účinkujících v případě neočekávaných událostí (povětrnostní podmínky, nehody, zdravotní stav účinkujících apod.),
 • měnit v případě nutnosti s okamžitou platností tyto podmínky.

3. ÚČASTNÍK FESTU SE ZAVAZUJE

 • udržovat pořádek a nenarušovat průběh festivalu,
 • chovat se slušně k ostatním účastníkům a pořadatelům,
 • dodržovat podmínky účasti na festivalu, pokyny pořadatelů a právní předpisy,
 • prokázat se při každém vstupu do areálu identifikačním náramkem,
 • že odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí
 • že při sundání identifikančího náramku se stává smlouva neplatnou a není oprávněn se domáhat vstupu

4. POŘADATEL FESTU

 • neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků festivalu, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů a v přímé souvislosti s tímto porušením.

Související:

obj/effects/bannervpravo/1/logo_HANDECFEST.png

Připojte se

  

Chcete odebírat novinky?

Zanechte nám svůj email a nic vám neunikne!


Máte dotaz, nové zprávy?

Nebojte se a napište nám!

napsat vzkaz

HANDec FEST - Rockové rozloučení s prázdninami.